Witamy w poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.


Strona główna

Nowości

Skład

Spotkania

Galeria

Sprawozdania

Podziękowania

Ciekawostki

Księga gości

Współpraca

Strona szkoły

Strona TIA 2011

Strona TIC 2010

Strona LA 2007

 

SPRAWOZDANIE - ROK SZKOLNY 2011/2012 SEM. I

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Nr 9 im. R. Traugutta w Koszalinie
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 Samorząd Uczniowski pracuje pod opieką opiekunów: Alicji Żyburtowicz-Zelig i Tomasza Pukiewicza.

Już tradycyjnie pierwszą naszą akcją w nowym roku szkolnym był zorganizowany na terenie szkoły kiermasz książki - odbył się on w dniach 8-13 września 2011 r. W jego przeprowadzeniu pomagali uczniowie z kl. 2 LA i 2 TIC, którzy przyjmowali od koleżanek i kolegów używane podręczniki i następnie sprzedawali je tym, którzy ich poszukiwali i mogli je kupić w przyzwoicie niskiej cenie od swoich starszych kolegów. Zainteresowanie kiermaszem było bardzo duże.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski podziękował dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji za kolejny rok pracy oraz trud włożony w edukację uczniów, częstując symbolicznymi cukierkami i składając życzenia.

W październiku rozpoczęła się kampania wyborcza do nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego - uprawnionymi do kandydowania byli: Emilia Biazik, Krzysztof Ciechanowicz, Marcin Dadon, Krystian Pozaroszczyk, Mikołaj Rewkowski, Kamil Skarbiński i Adrian Wieczorek (wszyscy z kl. 1 TIA) oraz Miłosz Zaczyński (3 TIB) i Paula Maciukiewicz (3 LA). W dniu 27 października 2011 r. w szkole odbyły się wybory, a Szkolną Komisję Wyborczą tworzyli uczniowie z kl. 2 TIC: Patryk Gabrysiak, Bartosz Kawa i Roland Krawętkowski. Udział w głosowaniu brały wszystkie klasy przebywające w tym czasie na terenie szkoły oraz w CKU. Uprawnionych do głosowania było 530 uczniów, lecz nie wszyscy uczniowie chcieli zadecydować o przyszłości naszej szkoły i tylko 292 uczniów postanowiło zagłosować na swoich faworytów, z czego ważnych były 242 głosy, a 50 było nieważnych.

28 października 2011 r. pięć osób, które w wyborach otrzymało najwięcej głosów, weszło do Prezydium Samorządu Uczniowskiego i na swoim pierwszym spotkaniu w tajnym głosowaniu wybrało na ponowną kadencję przewodniczącego Miłosza Zaczyńskiego (3 TIB), który wprawdzie nie zdobył największej ilości głosów (102), ale wykazał wielkie ambicję do dalszej działalności w SU, dzięki czemu skłonił resztę do ustąpienia mu pozycji. Ustalono także, że będzie miał dwie zastępczynie: Emilię Biazik (1 TIA), która zdobyła najwięcej głosów, bo aż 166 i Paulę Maciukiewicz (3 LA) z 104 głosami. Pozostałe stanowiska zajęli Marcin Dadon (1 TIA) z ilością głosów wynoszącą 121, który został sekretarzem, i Krzysztof Ciechanowicz (1 TIA) z 119 głosami, który został skarbnikiem SU.

Przez dwa tygodnie od 21 listopada do 2 grudnia 2011 r. po raz kolejny zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z domów dziecka i innych placówek wychowawczych przyłączając się do ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza 2011" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Zbiórkę w naszej szkole przeprowadzili: Krzysztof Ciechanowicz, Mateusz Dudziński i Piotr Kowalski z kl. 1 TIA oraz Agnieszka Hajduk, Ewa Izydorczyk i Aleksandra Skoczypiec z kl. 1 TIB - zebrali wśród swoich kolegów oraz nauczycieli 144,78 zł.

Przed Świętami Bożego Narodzenia Paula Maciukiewicz i Miłosz Zaczyński wraz z opiekunem Tomaszem Pukiewiczem osobiście złożyli życzenia świąteczne od uczniów, nauczycieli i dyrekcji inspektorowi d/s szkolnictwa ponadgimnazjalnego Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie p. Renacie Zmysłowskiej i II zachodniopomorskiemu wicekuratorowi oświaty p. Krzysztofowi Rembowskiemu.

Na 5 stycznia 2012 r. Miejska Komisja Wyborcza, powołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie, zarządziła wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji. W naszej szkole powołano Okręgową Komisję Wyborczą w składzie: Paula Maciukiewicz jako przewodnicząca (3 LA) oraz Ewelina Sienkiewicz (3 LA), Agnieszka Hajduk (1 TIB), Krzysztof Ciechanowicz (1 TIA) i Aleksandra Skoczypiec (1 TIB) jako członkowie. Kandydatami na radnych MRMK w ZS 9 zostali: Emilia Biazik (1 TIA), Marcin Dadon (1 TIA), Adam Izydorczyk (3 TIB) i Miłosz Zaczyński (3 TIB). W wyborach uprawnionych było 527 uczniów, wydano 138 kart do głosowania, łącznie oddano 138 głosów, w tym 7 głosów było nieważnych i 1 bez dokonania wyboru. Emilia Biazik otrzymała 58 głosów, Marcin Dadon - 16, Adam Izydorczyk - 31, a Miłosz Zaczyński - 102. Zgodnie z Obwieszczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia listy radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie na radnych wybrano Emilię Biazik i Miłosza Zaczyńskiego.

Przez cały semestr spotykaliśmy się na cotygodniowych spotkaniach z naszymi opiekunami, włączaliśmy się w różne pomysły nauczycieli oraz staraliśmy się pamiętać o codziennym losowaniu "szczęśliwego numerka".

W pierwszym semestrze Prezydium Samorządu Uczniowskiego kilka razy spotkało się na rozmowie z dyrekcją szkoły oraz radą rodziców i wyrażało opinie w sprawach uczniowskich.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego
Marcin Dadon kl. 1 TIA - sekretarz
Koszalin, 25 stycznia 2012 r.

© 2004-2018 -- T. Pukiewicz
Utworzono: 1.12.2004    Zaktualizowano: 31.01.2012