Witamy w piątek, 22 czerwca 2018 r.


Strona główna

Nowości

Skład

Spotkania

Galeria

Sprawozdania

Podziękowania

Ciekawostki

Księga gości

Współpraca

Strona szkoły

Strona TIA 2011

Strona TIC 2010

Strona LA 2007

 

WYBORY DO MRMK - ROK SZKOLNY 2011/2012

Uchwała nr 2/2011 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 29 listopada 2011 roku
zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji,
które zostaną przeprowadzone we wszystkich Okręgach Wyborczych na terenie miasta Koszalina
dnia 5 stycznia 2012 roku w godzinach od 8.00 do 14.00.

 • W naszej szkole będzie wybieranych 2 radnych.
 • Do Rady nie może kandydować osoba, która uczęszcza do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Kandydaci na radnych powinni posiadać pisemne poparcie minimum 50 uczniów z własnego okręgu wyborczego.
 • Dokumenty dotyczące wyborów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
 • Warto zapoznać się ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina wraz z Ordynacją Wyborczą.
 • Do piątku 9 grudnia 2011 r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły jest zobowiązany złożyć do Miejskiej Komisji Wyborczej wniosek w sprawie propozycji składu osobowego Okręgowej Komisji Wyborczej w naszej szkole.
 • Do piątku 16 grudnia 2011 r. Okręgowa Komisja Wyborcza naszej szkoły ma czas na zgłoszenie do Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów z listami osób popierających.
* * *
Uchwała nr 3/2011 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2011 roku powołuje
w Okręgu Wyborczym nr 17 Okręgową Komisję Wyborczą w Zespole Szkół Nr 9
odpowiedzialną za organizację wyborów w szkole:
 • Paula Maciukiewicz kl. III LA - przewodnicząca OKW
 • Ewelina Sienkiewicz kl. III LA - członek OKW
 • Agnieszka Hajduk kl. I TIB - członek OKW
 • Krzysztof Ciechanowicz kl. I TIA - członek OKW
 • Aleksandra Skoczypiec kl. I TIB - członek OKW
* * *
Uchwała nr 4/2011 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2011 roku
ogłasza rozpoczęcie kampanii wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji
na dzień 19 grudnia 2011 roku, a jej zakończenie na dzień 4 stycznia 2012 roku.

* * *
Uchwała nr 5/2011 Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2011 roku
ustala wykaz osób uprawnionych do kandydowania w wyborach w Okręgu Wyborczym nr 17
(w dniu 16 grudnia 2011 r. OKW przedłożyła MKW listy ich popierające
z pisemnym poparciem każdego z nich przez minimum 50 uczniów ze szkoły):
 • Emilia Biazik kl. I TIA
 • Marcin Dadon kl. I TIA
 • Adam Izydorczyk kl. III TIB
 • Miłosz Zaczyński kl. III TIB
* * *
Protokół Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 5 stycznia 2012 roku
z przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji
na terenie Okręgu Wyborczego nr 17 w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie:

OKW ustaliła następujące dane:
 • Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 527 osób
 • Liczba kart do głosowania wydanych wyborcom przez OKW: 138 kart
 • Liczba łącznie oddanych głosów (kart wyjętych z urny): 138 głosów
 • Liczba oddanych głosów nieważnych: 7
 • Liczba oddanych głosów ważnych bez dokonania wyboru: 1 głos

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
 • Emilia Biazik - 58
 • Marcin Dadon - 16
 • Adam Izydorczyk - 31
 • Miłosz Zaczyński - 102

Na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji wybrano:
 1. Miłosz Zaczyński
 2. Emilia Biazik
* * *
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 13 stycznia 2012 roku
w sprawie ogłoszenia listy radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji.


Miejska Komisja Wyborcza, powołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina, podaje do wiadomości wyborców, wykaz radnych Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina X kadencji, wybranych w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 5 stycznia 2012 roku
w Okręgu wyborczym nr 17 - Zespół Szkół nr 9:
 1. Biazik Emilia
 2. Zaczyński Miłosz
© 2004-2018 -- T. Pukiewicz
Utworzono: 1.12.2004    Zaktualizowano: 13.01.2012